Garanti

Förläng garantitiden gratis i ett år Registrera din Geberit AquaClean duschtoalett

Gratis garantiförlängning Geberit AquaClean duschtoalett

Förläng garantitiden för din Geberit AquaClean duschtoalett. Hur fungerar det? Fyll i formuläret inom 90 dagar efter installationen av din duschtoalett. Du får du omedelbart en bekräftelse. Mer behöver du inte göra för att förlänga garantitiden från två till tre år.

Genom att registrera din produkt garanterar Geberit kostnadsfri leverans av alla reservdelar vid brist eller driftsfel i material under det tredje året (arbetet ersätts ej).

Har du fler frågor om garantiregistrering?
Telefon: 0456-480 00
E-post: aquaclean.se@geberit.com

Nedladdningar (pdf)
Garantibestämmelser
Hitta artikelnummer för aktuella modeller  (87 KB)

Förläng garantitiden för din Geberit AquaClean. Under det tredje garantiåret står Geberit vid material- eller produktionsfel för leverans av reservdelar, förutsatt att produkten installerades och sattes i drift av ett sanitetsföretag. Fyll i garantiformuläret inom 90 arbetsdagar från installationsdatum.

Dina personuppgifter

Tilltal*
Förnamn*

Efternamn*

Företag

Gata *

Postnr*

Ort*

E-post*

Tfn

Användning för privat bruk?*

Uppgifter om din modell

Datum för installation*
Serienummer*

Uppgifter om montör

Företagsinformation*

Förnamn

Efternamn

Gata*

Postnr*

Ort*

Dina uppgifter samlas in i servicesyfte och vidarebefordras inte till tredje part.

Geberit AB använder den e-postadress du tidigare angett med syfte att i framtiden kunna informera dig om liknande erbjudanden via e-post. Du kan när som helst invända mot erhållande av ytterligare marknadsföring via e-post, genom de kontaktuppgifter som anges under utgivare eller använda den automatiska funktionen för avregistrering, utan andra omkostnader än eventuella överföringskostnader enligt grundtaxa.