Geberit och miljön

Hållbar kvalitet

Geberit har erkänt sitt ansvar för att skapa en hållbar livskvalitet. Detta gör vi med en medveten miljöstrategi, hållbara produkter som sparar vatten under hela livscykeln och genom vårt sociala engagemang.

Denna konsekventa hållbarhetsorientering lönar sig – för miljön, samhället, kunder, partners, anställda och aktieägare.

Geberit AquaClean och miljön 4 hållbara argument för en duschtoalett

Ren livscykelanalys för Geberit AquaClean duschtoalett

Ekologisk balans Geberit AquaClean duschtoalett

En duschtoalett är jämförbar med en konventionell toalett i en livscykelanalys. Baserat på ett hushåll med fyra personer, med ett stort och fyra små toalettbesök per dag och person. Beräkningarna innefattar inte ladydusch- funktionen med tillhörande pappersförbrukning.

Ytterligare energibesparing och minskning av miljöföroreningar på Geberit AquaClean-produkter kan uppnås med personliga inställningar och användning av grön el.

Bra att veta