Ansvarsfriskrivning

Vi på Geberit är glada över att du besöker vår webbplats och är intresserad av våra produkter. Vi vill be dig att uppmärksamma följande ansvarsfriskrivning.

1. Hantering av personuppgifter

Skyddet av dina personuppgifter är extremt viktigt för Geberit. Vi hanterar de uppgifter som du anförtror oss med yttersta omsorg, med strikt sekretess och i enlighet med gällande lagstiftning. Den här policyn för personuppgiftshantering är avsedd att ge dig klar och tydlig information om vilken typ av uppgifter vi samlar in, behandlar och lagrar – och i vilket syfte.

2. Upphovsrätt

© Copyright Geberit. Alla rättigheter förbehållna. Alla texter, bilder, grafiker, animeringar, filmer, ljudfiler och andra objekt, liksom deras användning på webbplatsen, är skyddade av upphovsrättslagen och annan lagstiftning.

Innehållet på den här webbplatsen får inte kopieras för kommersiell användning, spridas, ändras eller göras tillgängligt för tredje part utan Geberits skriftliga förhandsgodkännande. Vi vill göra dig uppmärksam på att vissa bilder på webbplatsen kan vara skyddade av tredje parts upphovsrätt.

3. Varumärken

Om inte annat anges omfattas alla varumärken på denna webbplats av Geberits varumärkesrättigheter. Det gäller i synnerhet produktnamn, logotyper och symboler.

4. Licenser

Geberit vill tillhandahålla en innovativ och informativ webbplats. Alla immateriella rättigheter för material på webbplatsen är skyddade. Det gäller även patent, varumärken och upphovsrätter. Inga licenser för användning av Geberits eller tredje parts immateriella rättigheter beviljas via den här webbplatsen, om inte annat uttryckligen anges.

5. Ansvar

Geberit genererar och uppdaterar allt innehåll som presenteras på vår webbplats med största möjliga omsorg. Vi kan dock inte garantera att det innehåll som visas är korrekt, uppdaterat och fullständigt. Geberit frånsäger sig, i den mån lagen tillåter, allt ansvar för skador som är en direkt eller indirekt följd av användning av denna webbplats.

Denna begränsning av ansvar gäller inte i händelse av personskador på liv, lem eller hälsa, eller för skada som orsakats av att Geberit med uppsåt eller av grov oaktsamhet har försummat sina plikter.

Geberit tar inget ansvar för den tekniska funktionaliteten (i synnerhet vad gäller frånvaron av virus) eller för innehållet på tredje parts webbplatser som vi hänvisar eller länkar till från den här webbplatsen.